منو
تمام

تنظیمات زبان

fa-IRen-US
پنجشنبه 02 اسفند 1397   
حداقل

دانلود فایل های آموزشی

درسی


جزوه آزمایشگاه سیستم عامل 5 years 346 days ago Aze System Amel.pdf (2.16 MB)

برنامه نویسی


مجله برنامه نویس شماره 1 5 years 346 days ago Barnamenevis magazine 1-www.asredanesh.org.zip (2.27 MB)

مجله برنامه نویس شماره 2 5 years 346 days ago Barnamenevis magazine 2-www.asredanesh.org.zip (2.35 MB)

مجله برنامه نویس شماره 3 5 years 346 days ago Barnamenevis magazine 3-www.asredanesh.org.zip (2.69 MB)

مجله برنامه نویس شماره 4 5 years 346 days ago Barnamenevis magazine 4-www.asredanesh.org.zip (2.57 MB)

تجارت الکترونیک


بررسی ساختار طرح کسب و کار و شروع کار با Business Plan Pro 5 years 346 days ago Business Plan Pro.pdf (1.71 MB)

کتاب 7 راز سایت‌های پول‌ساز 5 years 346 days ago 7WebsiteSecrets.pdf (990.8 KB)